Hvis du interesserer dig for natur og miljø, så har vi brug for dig. Her i 2017 vil vi sammensætte en ny bestyrelse, der kan være naturens vagthund i Billund. Har du lyst til at være med, så kontakt organisationskonsulent Jörn Eskildsen, jes@dn.dk, der vil stå for det praktiske arbejde med at stable en ny bestyrelses på benene.

Se her hvilke opgaver du måske kan bidrage med.