Havørn over Risbøl Sande i morgendis. Den majestætiske rovfugl svæver elegant over de åbne hedeområder, på udkig efter føde. Havørnen er et imponerende syn med sit store vingefang og skarpe blik.

Risbøl Sande er en af Danmarks fineste indlandsklitlokaliteter, beliggende tæt på Hovborg syd for Grindsted i Billund Kommune. Området har en lang historie præget af sandflugt, der startede mod slutningen af den sidste istid og fortsatte i jernalderen og 1700-tallet på grund af agerdyrkning. Dette har formet landskabet med klitter og sandrygge, der er karakteristiske for området.

Rødrygget Tornskade med unge. Tornskaden sidder typisk øverst i enebuske eller udgåede grene i småtræer, hvorfra den spejder efter bytte. Denne rovfugl, kendt for sin røde ryg og sorte maske, bruger torne til at opbevare fangede insekter og smådyr. Ungen lærer hurtigt jagtteknikker og bliver selvstændig inden for få uger

Risbøl Sande er hjemsted for en rig og varieret dyre- og planteliv. Området huser bl.a. trehornet skarnbasse, rødrygget tornskade, natravn og mariehøneedderkop. Disse arter nyder godt af de åbne sandede områder, der skabes gennem plejeindsatserne. Jordbier og gravehvepse drager også fordel af de blotlagte sandflader, der opstår efter rydning og rodoptag.

Guldblomme (Helichrysum arenarium) er en sjælden plante, der trives i de tørre og sandede hedeområder som Risbøl Sande. Dens gyldne blomster er et karakteristisk syn fra juni til august

Hedefloraen i Risbøl Sande inkluderer arter som sandskæg, hede-melbærris og cypresulvefod. Disse planter trives i de åbne og næringsfattige sandjorder. Området indeholder også fugtige hedelavninger, som bidrager til en stor biodiversitet.

Femradet ulvefod ses mellem hedelyng. Denne sjældne plante trives på næringsfattige, skyggede steder og nordvendte skrænter med tørverig bund. Femradet ulvefod er følsom over for udtørring og forstyrrelser som tramp og kørsel.

Naturplejen i Risbøl Sande er en forudsætning for at bevare det unikke hedelandskab. Billund Kommune arbejder sammen med lokale lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening (DN) på at genskabe og vedligeholde området. Invasive arter som bjergfyr og klitfyr ryddes, og rødder oprykkes for at skabe lysåbne arealer. Kommunens naturplejeteam udfører jævnligt afbrænding og rydning for at sikre, at heden forbliver åben og gunstig for sjældne arter.

Hedelærken ses ofte i heden og kendes på sin melankolske sang og høres på stor afstand. Denne lille fugl trives i de åbne områder af Risbøl Sande, hvor den bidrager til det særlige lydlandskab i naturområdet.

Parker ved Rugbjergvej 36 og følg skovvejen kaldet Bimads' Vej 500 meter mod syd. Her ligger Risbøl Sande og strækker sig mod syd og øst. 

Om foråret kan nogle af de lavtliggende skovveje stå delvist under vand, så husk passende fodtøj.