Mål for arbejdet i DN Billunds bestyrelse:

  1. Organisere naturarbejdet, så flere deltager, oplever og opnår læring om natur, miljø og klima – både i byen og på landet
  2. I enhver henseende handle professionelt 
  3. Afholde mindst 4 arrangementer og ture årligt med udgangspunkt i natur, miljø og klima
  4. Løbende at have aktiviteter og kontakt med mindst 5 samarbejdspartnere udenfor DN, heraf mindst én udenfor DN's kerneområde
  5. Deltage i mindst ét udviklingsprojekt igangsat af Danmarks Naturfredningsforening årligt

God fornøjelse!

Bestyrelsen DN Billund

Vedtaget på bestyrelsesmøde 07.05.2024