Nyhed

Kom med til lokalt naturmøde i Grindsted - deltag i oplæg og dialog om naturen i Billund Kommune

Danmarks Naturfredningsforening inviterer lokale interesserede til oplæg og dialog om den lokale natur med henblik på at genetablere en DN-afdeling i Billund Kommune. Mødet finder sted den 22. november i Grindsted.

Danmarks Naturfredningsforening inviterer lokale interesserede til oplæg og dialog om den lokale natur med henblik på at genetablere en DN-afdeling i Billund Kommune. Mødet finder sted den 22. november i folkehuset No.16 - Grindsted. 

Der findes en rig og varieret natur i Billund Kommune, som vi skal værne om. Ikke alene finder man nogle af landets smukkeste indlandsklitter på egnen, men også de sidste stumper af de mægtige, jyske heder samt uregulerede å-strækninger og sjældne plante- og dyrearter.  

Onsdag den 22. november sætter Danmarks Naturfredningsforening denne natur på dagsordenen. Her kan du høre naturvejleder Sam Sørensen oplyse om de særlige værdier, der er ved naturen i Billund, og hvilke indsatser der kan være relevante at iværksætte for at styrke den. Oplægget bliver fulgt op af dialog mellem mødets deltagere om mulighederne for frivillige indsatser i og omkring naturen i Billund Kommune.   

På mødet får du også mulighed for at høre Merete Vigen Hansen, formand for DN Varde fortælle om sit lokale, frivillige engagement, og du vil møde direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtiby, som byder velkommen og informerer om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde.  

Alle nysgerrige og interesserede er velkomne til at deltage i dialogmødet, hvor vi også vil byde på en forfriskning. Du behøver ikke at være medlem af Danmarks Naturfredningsforening eller have bopæl i kommunen for at deltage. Tilmelding er nødvendig i forhold til bestilling af forplejning.  

Tilmelding via følgende link:  https://surveys.enalyzer.com?pid=men7qn3h 

I forbindelse med tilmeldingen kan du angive, om der er et eller flere områder, som du i særlig grad interesserer dig for. Det kunne for eksempel være natur (genopretning og/eller formidling), klimaindsatser, miljøforbedringer, aktiviteter målrettet børn, lokalt sags- og lobbyarbejde, bestyrelsesarbejde eller andet. Angivelsen er ikke forpligtende og anvendes alene til planlægning af mødet og til at finde relevante oplægsholdere. 

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere haft en lokalafdeling i Billund, men den har ligget i dvale siden 2017. 

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en spændende aften i naturens tegn.  

Mødetidspunkt: onsdag den 22. november 2023 kl. 19:00 – 21:15 

Mødested:  No.16 - Grindsted, Østergade 16, 7200 Grindsted 

Tilmeldingsfrist: den 20. november 2023  

 Vil du vide mere, kan du kontakte: 

Bente Bækgaard eller Julie Worre på mail: bente@dn.dk eller julie@dn.dk eller telefon: 31272076 eller 31625988.