Nyhed

DN genåbner lokalafdeling - Kom med til åbningsaften

Onsdag d. 21. februar genåbner Danmarks Naturfredningsforening sin lokalafdeling i Billund Kommune med hjælp fra lokale frivillige. Åbningen markeres med spændende naturforedrag samt valg af afdelingsbestyrelse. Åbningsaftenen byder bl.a. på indslag fra den prisvindende journalist, Kjeld Hansen, og naturfredningsforeningens vicepræsident, Sebastian Jonshøj.

Der findes en rig og mangfoldig natur i Billund Kommune. Den skal vi værne om – både for naturens skyld og for kommende generationers. Derfor er der brug for en lokal DN-afdeling, der kan tale naturens sag, formidle dens værdi til andre og indgå lokale samarbejder om grønne tiltag. 

 Det mener en række lokale ildsjæle, der i samarbejde med sekretariatet hos Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at genetablere en lokalafdeling i Billund Kommune. En af disse er Karsten Madsen, der til daglig arbejder med IT.

 – Ved at genoplive DN-afdelingen engagerer vi os i at bevare vores nære natur og inspirerer andre til at deltage. Vi vil skabe en stærk, lokal platform for naturbevarelse og bæredygtighed. En DN-lokalafdeling i Billund er ikke blot et ønske, men en nødvendighed. Vores nære natur fortjener en stemme og beskyttelse, siger Karsten Madsen.

 ALLE KAN VÆRE MED

Målet er, at den nye lokalafdeling skal være et samlingspunkt for frivillige initiativer og aktiviteter i og omkring den lokale natur. Gruppen af lokale initiativtagere inviterer alle til at være med uanset baggrund og alder – mulighederne er mange, og man behøver ikke at vide en masse på forhånd. 

 – Borgerne får nu et sted at gå hen og slippe hænder, kreativitet og muskler løs og bokse for naturen - eller dele naturoplevelser med andre. Du må lave lige det, du vil - meget, lidt, hurtigt, langsomt. Vores højeste ønske er, at du laver det, du har sagt ja til. Vi skal nok koordinere og sørge for grej, fortæller Henning Sørensen, der også er med i initiativgruppen. 

 Han glæder sig til at komme i gang med at gøre en forskel for den lokale natur sammen med andre:

 - Bare på de få gange vi har mødtes i gruppen, har jeg oplevet befrielsen over at kunne dele naturbekymringer med ligesindede og tale om, hvordan vi kan handle på dem. Det at stå sammen giver vældige kræfter og gåpåmod, siger Henning Sørensen, der også inviterer til et tæt samarbejde med eksisterende grønne naturgrupper i kommunen.

 Gruppen af lokale initiativtagere stiller alle op til den lokal afdelingsbestyrelse, som bliver valgt samme aften.  

 GENÅBNING MED NATURFOREDRAG D. 21. FEBRUAR

I forbindelse med genåbningen inviterer gruppen af lokale frivillige til officielt åbningsarrangement onsdag d. 21. februar kl. 19.00 i Folkehuset No. 16 i Grindsted.

Aftenen byder bl.a. på et foredrag ved den prisvindende journalist og forfatter, Kjeld Hansen, der er en af landets førende miljøskribenter. Med foredraget stiller Kjeld Hansen skarpt på insekternes voldsomme tilbagegang, betydningen af de seksbenede fortryllende og arbejdsomme skabninger og ikke mindst, hvordan vi forhindrer deres undergang – samt en praktisk vedledning til, hvad man selv kan gøre. 

Vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøj, vil også deltage og fortælle om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde lokalt og nationalt og mulighederne for at engagere sig.

Alle nysgerrige og interesserede er velkomne til at deltage i arrangementet, hvor vi også vil byde på en forfriskning. Arrangementet er gratis.

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en spændende aften, hvor vi markerer, at den rige natur i Billund Kommune igen får en lokal stemme.

PROGRAM

19:00 - 19:05 Velkommen

19:05 - 19:25 Danmarks Naturfredningsforening nationalt og lokalt v. Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening

19:25 - 20:30 Pladsmangel og pesticider udrydder alverdens insekter – også i Danmark, men vi skaber selv fremtidens natur v. Kjeld Hansen, prisvindende journalist og forfatter 

20:30 - 20:40 Pause

20:40 - 21:00 Ekstraordinært årsmøde

  • Valg af dirigent
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Forslag fra medlemmerne
  • Eventuelt

21:00 - 21:15 Opsamling og tak for i dag

DET EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØDE

Der skal vælges 6 medlemmer til DN Billunds afdelingsbestyrelse. Der er på nuværende tidspunkt 6 opstillede kandidater. Derudover er der plads til 4 suppleanter, der vælges for en periode på 1 år.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt senest en uge før årsmødet og skal sendes til: billund@dn.dk.

Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom. 

TID & STED
Onsdag d. 21. februar kl. 19.00 - 21:15 i Folkehuset ”No. 16”, Østergade 16, 7200 Grindsted.

TILMELDING

Tilmeld dig via følgende link: https://danmarksnatur.typeform.com/to/zUMETf03

VIL DU VIDE MERE

Vil du vide mere, kan du kontakte Julie Worre på mail: julie@dn.dk eller telefon: 31625988.