Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning.

Kæmpebjørneklo er også uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Derfor nedsætter kommunen eller f.eks. en DN-afdeling en ”Bjørnebande”, der har som sin opgave at bekæmpe disse planter. Hvad kan I gøre i din afdeling? Find ud af, om I kan danne et hold, der fjerner planterne.

Gå gerne sammen med kommunen og/eller nogle grundejerforeninger, så I får hjælp til redskaber og bortskaffelse af gren- og bladaffald.

Find gerne to til tre af de værste områder – eller hvor det giver mest mening for naturen – og som I brænder for. Vær dog opmærksom på, at det bliver fortløbende arbejde i et par år hvert sted I vælger.

Kontakt 

Vil du gerne hjælpe med at fjerne Bjørneklo i Billund, så kontakt organisationskonsulent Jörn Eskildsen, jes@dn.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.